Drömfiske

Jämtland Härjedalen

Drömfiske

”Drömfiske” är för många ett välkänt begrepp som hängt med i några årtionden. Nu har ett antal fiskeområden bestämt sig för att återuppliva det och själva ta ansvaret för att vatten och anläggningar håller den standard man kan förvänta sig av ett riktigt Drömfiske. 

Drömfiske innebär att du garanteras att det i varje specifikt fiskevatten utövas en aktiv fiske-/beståndsvård vilket borgar för ett långsiktigt hållbart fiske med god kvalité. I anslutning till de vatten som ingår i Drömfiske finns guider, fiskeinformation och möjlighet att köpa fiskekort. De guider, boendeanläggningar och annan kringservice som ingår i Drömfiske har särskilda krav på sig när det gäller kunskap och service för att din fiskeupplevelse ska bli den allra bästa.

Lätt att köpa fiskekort

Att det dessutom ska var lätt att dels köpa fiskekort, dels komma ut till själva fisket är en annan aspekt som värderas högt. Därför kan du köpa fiskekort till de allra flesta områden online eller via sms. Många av Drömfiskeområdena ingår i större fiskekortsamarbeten, där du erbjuds många vatten och stora geografiska ytor på ett och samma kort. Enkelt och praktiskt – särskilt när du vill fiska flera dagar. Fiskepasset i Funäsfjällen, Frostvikenkortet och Fiske- vägenkortet är exempel på sådana större kortfiskeområden – och fler kommer!

Utmärkta förutsättningar

Som namnet lovar kan du hitta ditt Drömfiske runt om i hela Jämtland Härjedalen. Oavsett vilken typ av inlandsfiske som är just din favorit, finns här utmärkta förutsättningar för ett bra och intressant fiske både i naturliga vatten och utsättningsvatten. Gäddvatten finns i stor mängd, några exempel finns i Hällesjö och Rörström, där du har chansen att fånga riktigt stor fisk. Harr och öring, som är Härjedalens respektive Jämtlands landskapsfiskar finns i goda bestånd i våra sjöar, tjärnar och strömmande vatten. Det är inte ovanligt med fiskar i rekordvikter. Flugfiska efter harr gör du förslagsvis i Långan eller Ammerån.

Exklusivt strömvattenfiske efter öring upplever man med fördel t ex i Dammån eller Sölvbacka strömmar. Fjällvatten med bra bestånd av röding, som är lika intressant att fiska såväl sommar som vinter hittar du bland annat i Funäsfjällen och Frostviksfjällen. Allt finns naturligtvis inte överallt, men inom varje fiskeform ska du här kunna finna väl utvalda vatten med god tillgång till all den kringservice du behöver för att helt kunna koncentrera dig på fisket.

Alla säsonger

Det finns alltid något område som lämpar sig särskilt bra för fiske, oavsett årstid. Varje säsong lockar med sin specialitet. På våren rekommenderas gäddfiske eller långdrag och trolling, om du inte väljer att ta dig högre upp på fjällsjöarna där isen kan ligga långt in i maj. Isfisket är för övrigt en underskattad fiskeform som det finns särskilt goda förutsättningar att utöva här. Under sommaren, när kläckningen kommit igång gör sig flugfisket bäst. De ljusa nätterna inbjuder till fiske dygnet runt. Under sensommaren är rödingen särskilt på hugget vid solnedgången. I september stänger några strömmande vatten helt, men flera är fortfarande öppna för harrfiske. Under senhösten är jiggfiske efter abborre särskilt gynnsamt. Under förvintern lockar blanka nyisar till sikfiske, men även öring och röding kan vara huggvilliga efter sin lek. Vinter och vårvinter är pimpelfiskets högtid, men entusiasten kan sällan hålla sig från de öppna delarna i de strömmande vattnen.

Foto: Niclas Vestefjell
"Fiske - Funäsfjällen"