Fiskeinspiration & tips

Fiske i Jämtland Härjedalen

Sportfiske i fiskevårdsområden

Sportfiske i fiskevårdsområden
Det finns en mängd bestämmelser kring både fritids- och yrkesfiske, och de rör bland annat var du får fiska, när du får fiska och hur du får fiska.

Fiske året runt

Fiske året runt
Det fina med sportfiske är att det är en fritidsaktivitet som man kan hålla på med året runt - och ändå få ständig omväxling och nya upplevelser. Jämtland Härjedalen kan i högsta grad erbjuda ett sportfiske under alla årstider.

Kärlek vid första kastet!

Foto: TV4
I Sverige finns 40 000 kvadratkilometer vatten. Det är en lika stor yta som tretton Gotland. Vi har också 1 159 mil fastlandskust. Det är ungefär ett kvarts varv runt jorden.

Sportfiske på renbetesfjäll

Sportfiske på renbetesfjäll
Fiskbestånden på renbetesfjällen förvaltas av Länsstyrelsen. Målet med denna förvaltning är att vårda och nyttja vattnen på ett långsiktigt hållbart sätt.

Fisketips

Fisketips
En del fiskare som besöker Jämtland Härjedalen har kanske ingen tidigare erfarenhet av att fiska i norrländska vatten. Vissa av våra fiskarter - som öring, röding och harr - ställer speciella krav på fiskaren.

Fakta om fisket i Jämtland Härjedalen

Fakta om fisket i Jämtland Härjedalen
Jämtlands län ligger långt framme inom sportfiske och fisketurism. Detta är resultatet av mycket goda naturliga förutsättningar, en stark sportfisketradition och ett målmedvetet utvecklingsarbete.

Gäddfiske

Gäddfiske
Sverige är de hundra tusen sjöarnas land. I de flesta av dessa vatten är gäddan både drottning och kung. Väl gömd står den och väntar på sitt byte.