Sportfiske på renbetesfjäll

Sportfiske på renbetesfjäll

Fiskbestånden på renbetesfjällen förvaltas av Länsstyrelsen. Målet med denna förvaltning är att vårda och nyttja vattnen på ett långsiktigt hållbart sätt.

Nyttjandet innefattar en samisk fiskerätt för husbehovsfiske, där medlemmar i samebyar har möjlighet att fiska med nät. Därutöver upplåter Länsstyrelsen sportfiske i särskilt utpekade vatten.

Som sportfiskare har du möjlighet att köpa ett tillstånd som gäller alla upplåtna vatten på renbetesfjällen. Information om vilka vatten som är upplåtna för sportfiske hittar du på länsstyrelsen sida. Där kan du också köpa ditt tillstånd direkt online. Du kan även ladda ner Fjällfiskeguiden där det finns utförliga regler och kartor över vilka vatten som är tillgängliga.

 

Källa: Länsstyrelsen Jämtlands län, 2011